دفتر دست ساز ، کتاب دست دوز و سایر دست ساخته های سیرا ، هم بر اساس سفارش و هم در حالت پایه بدون سفارشی سازی ، در اختیار مشتریان عزیزمان قرار می گیرد.
بخشی از دفترهای دست ساز و کتاب های دست دوز که به تعداد ساخته می شوند ، در محل کارگاه سیرا، بصورت حضوری یا به وسیله پست یا با پیک، عرضه می گردد.

علاقه مندان عزیز می توانند سفارش های خود را از طریقِ:
تلگرام: https://telegram.me/siraacrafts و واتس آپ روی شماره ۰۹۳۹۱۳۱۳۵۷۹
یا تماس با شماره های: ۰۹۳۹۱۳۱۳۵۷۹ و ۰۲۱۲۲۶۴۷۲۹۲
ایمیل: siraa.crafts@gmail.com
درخواست نمایند.

کارگاه سیرا جهت دریافت سفارش حضوری و عرضه دست ساخته ها ، با هماهنگی قبلی ، پذیرای حضور دل‌گرم‌کننده شما خواهد بود.

ساعات بازدید از کارگاه سیرا و محصولات همه روزه به جز پنج شنبه و جمعه ها ۹ لغایت ۱۷ است.

فهرست قیمت دست ساخته‌های سیرا که بصورت غیر سفارشی در مدت زمان ۱ تا ۵ روز کاری میتوانید تهیه کنید. برای اطلاع از موجودی با شماره های ۲۲۶۴۷۲۹۲-۰۲۱ یا ۰۹۳۹۱۳۱۳۵۷۹ تماس بگیرید.

دفتر بله برون پاپیون حریر غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷× ۲۱.۷ سانت
جلد رو: پارچه‌ای (پاپیون از حریر گلدوزی شده روی مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه |ابردار|
جلد پشت: پارچه ای |مخمل نباتی | ابردار| یک تکه
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو
قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی ۲۴۷۰۰۰ تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی ۲۷۸۰۰۰ تومان

دفتر بله برون حریر کامل غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷× ۲۱.۷ سانت
جلد روو پشت: پارچه‌ای (حریر طرحداریک تکه روی مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه |ابردار|
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو

قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی ۲۸۶۰۰۰ تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی ۳۱۷۰۰۰ تومان

دفتر بله برون پاپیون حریر غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷×۱۵.۵ سانت
جلد رو: پارچه‌ای (پاپیون از حریر گلدوزی شده روی مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه |ابردار|
جلد پشت: پارچه ای |مخمل نباتی | ابردار| یک تکه
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو
قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی ۱۹۱۰۰۰ تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی ۲۱۳۰۰۰ تومان

دفتر بله برون حریر کامل غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷×۱۵.۵ سانت
جلد روو پشت: پارچه‌ای (حریر طرحداریک تکه روی مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه |ابردار|
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو

قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی ۲۱۸۰۰۰ تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی ۲۴۰۰۰۰ تومان

دفتر بله برون حریر دو تکه غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷×۱۵.۵ سانت
جلد رو: پارچه‌ای (حریر دو تکه روی مخمل نباتی / یاسی)|بردار|
جلد پشت: پارچه‌ای مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه|بردار|
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو

قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی ۱۷۸۰۰۰ تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی ۲۰۰۰۰۰ تومان

دفتر بله برون تور و ربان غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷×۱۵.۵ سانت
جلد رو: پارچه‌ای (تور و ربان روی مخمل دو رنگ نباتی / یاسی)|بردار|
جلد پشت: پارچه‌ای مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه|بردار|
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو

قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی ۱۸۵۰۰۰ تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی ۲۰۷۰۰۰ تومان

دفتر یادبود قطع:۲۵ در ۳۵،ابعاد جلد ۲۵.۷×۳۵.۵ سانت
جلد رو: پارچه‌ای |مخمل کبریتی | یک تکه | بدون ابر | دارای پلاک چوبی
جلد پشت: |مخمل کبریتی | یک تکه | بدون ابر |
تعداد برگه: ۶۰ برگ (۶×۱۰)/ نوع برگه: کاغذ کرافت ۱۰۵ گرمی | نخودی رنگ
طرح برگه: صفحه ۱و۲ خالی/ صفحه ۳ بسم الله داخل شمسه/ صفحه ۴ تا انتها کادر تذهیب دو قسمتی بدون خط
چوب الف: بافته با آویز چوبی
پلاک چوبی: حک خوشنویسی شده عبارت “دفتر یادبود” روی پلاک چوبی گارگذاشته شده داخل جلد رو
قیمت ۷۳۰۰۰۰ تومان (رنگهای مخمل کبریتی قهوه ای، سرمه ای، نوک مدادی سیر، مخمل سبز، مخمل آبی)

 

دفتر یادبود قطع: آ۳ ،ابعاد جلد ۴۲.۵× ۳۰.۲ سانت
جلد رو: پارچه‌ای |مخمل کبریتی | یک تکه | بدون ابر | دارای پلاک چوبی
جلد پشت: |مخمل کبریتی | یک تکه | بدون ابر |
تعداد برگه: ۶۰ برگ (۶×۱۰)/ نوع برگه: کاغذ کرافت ۱۰۵ گرمی | نخودی رنگ
طرح برگه: صفحه ۱و۲ خالی/ صفحه ۳ بسم الله داخل شمسه/ صفحه ۴ تا انتها دو کادر تذهیب بدون خط
چوب الف: بافته با آویز چوبی
پلاک چوبی: حک خوشنویسی شده عبارت “دفتر یادبود” روی پلاک چوبی گارگذاشته شده داخل جلد رو
قیمت ۸۹۰۰۰۰ تومان (رنگهای قهوه ای، سرمه ای، نوک مدادی سیر)

 

دفتر یادبود قطع: آ۴ ،ابعاد جلد ۳۰.۲×۲۱.۷ سانت
جلد رو: پارچه‌ای |مخمل کبریتی | یک تکه | بدون ابر | دارای قطعه چرمی دور دوزی شده و پلاک چوبی
جلد پشت: |مخمل کبریتی | یک تکه | بدون ابر |
تعداد برگه: ۶۰ برگ (۶×۱۰)/ نوع برگه: کاغذ کرافت ۱۰۵ گرمی | نخودی رنگ
طرح برگه: صفحه ۱و۲ خالی/ صفحه ۳ بسم الله داخل شمسه/ صفحه ۴ تا انتها کادر تذهیب بدون خط
چوب الف: بافته با آویز چوبی
پلاک چوبی: حک خوشنویسی شده عبارت “دفتر یادبود” روی پلاک چوبی گارگذاشته شده داخل جلد رو
قیمت ۶۰۰۰۰۰ تومان (رنگهای قهوه ای، سرمه ای، نوک مدادی سیر)

 

دفتر یادبود قطع: آ۴ ،ابعاد جلد ۳۰.۲×۲۱.۷ سانت
جلد رو: پارچه‌ای |مخمل کبریتی | یک تکه | بدون ابر | دارای پلاک چوبی
جلد پشت: |مخمل کبریتی | یک تکه | بدون ابر |
تعداد برگه: ۶۰ برگ (۶×۱۰)/ نوع برگه: کاغذ کرافت ۱۰۵ گرمی | نخودی رنگ
طرح برگه: صفحه ۱و۲ خالی/ صفحه ۳ بسم الله داخل شمسه/ صفحه ۴ تا انتها کادر تذهیب بدون خط
چوب الف: بافته با آویز چوبی
پلاک چوبی: حک خوشنویسی شده عبارت “دفتر یادبود” روی پلاک چوبی گارگذاشته شده داخل جلد رو
قیمت ۵۵۰۰۰۰ تومان (رنگهای قهوه ای، سرمه ای، نوک مدادی سیر)

دفتر یادبود قطع: آ۵ ابعاد جلد: ۲۱.۷×۱۵.۵ سانت
جلد رو: پارچه‌ای |مخمل کبریتی | یک تکه | بدون ابر | دارای پلاک چوبی
جلد پشت: |مخمل کبریتی | یک تکه | بدون ابر |
تعداد برگه: ۶۰ برگ (۶×۱۰)/ نوع برگه: کاغذ کرافت ۱۰۵ گرمی | نخودی رنگ
طرح برگه: صفحه ۱و۲ خالی/ صفحه ۳ بسم الله داخل شمسه/ صفحه ۴ تا انتها کادر تذهیب بدون خط
چوب الف: بافته با آویز چوبی
پلاک چوبی: حک خوشنویسی شده عبارت “دفتر یادبود” روی پلاک چوبی گارگذاشته شده داخل جلد رو
قیمت ۳۵۰۰۰۰ تومان (رنگهای قهوه ای، سرمه ای، نوک مدادی سیر)

دیوان حافظ دست ساز، قطع: آ۶ ،ابعاد جلد ۱۵.۵×۱۱ سانت ( ضخامت ۸ سانت)

جلد چوبی با دربند چرم و کیف چرم ۸۱۰۰۰۰تومان
جلد چوبی با دربند چرم ۴۹۲۰۰۰ تومان
جلد چرمی ۵۷۰۰۰۰ تومان

گلستان سعدی دست ساز، قطع: آ۶ ،ابعاد جلد ۱۵.۵×۱۱ سانت

جلد چوبی و کیف چرم ۵۹۰۰۰۰تومان
جلد چوبی ۳۱۴۰۰۰ تومان
جلد چرمی ۴۰۰۰۰۰ تومان

رباعیات خیام/ دوبیتی های بابا طاهر/ دعای جوشن کبیر دست ساز، قطع: آ۶ ،ابعاد جلد ۱۵.۵×۱۱ سانت

جلد چوبی و کیف چرم ۴۹۰۰۰۰ تومان
جلد چوبی ۲۳۳۰۰۰ تومان
جلد چرمی ۳۲۶۰۰۰ تومان

رباعیات ابوسعید ابوالخیر دست ساز، قطع: آ۶ ،ابعاد جلد ۱۵.۵×۱۱ سانت

جلد چوبی و کیف چرم ۴۵۷۰۰۰تومان
جلد چوبی ۲۰۰۰۰۰ تومان
جلد چرمی ۲۹۵۰۰۰ تومان

دفتر جلد چوب و خوشنویسی،قطع آ۶، ابعاد جلد ۱۵.۵×۱۱ سانت
جلد رو: چوب با حک خوشنویسی شده شعر از آرشیو سیرا، جلد پشت: گونی
تعداد و نوع برگه: ۶۰ برگ کاغذ کرافت ۱۰۵ گرمی بدون خط

دفتر ۱۵۷۰۰۰ تومان.
دفتر با جعبه ۴۱۲۰۰۰ تومان.

دفتر جلد چوب و خوشنویسی، قطع آ۷، ابعاد جلد ۱۱×۸ سانت ت
جلد رو: چوب با حک خوشنویسی شده شعر از آرشیو سیرا، جلد پشت: گونی
تعداد و نوع برگه: ۶۰ برگ کاغذ کرافت ۱۰۵ گرمی بدون خط

دفتر ۱۱۳۰۰۰ تومان.

دفتر جلد مقوایی، قطع پالتویی ایستاده، ابعاد جلد: ۱۰٫۵× ۲۰٫۵ سانت
جلد رو: مقوای اشتنباخ، دوتکه با چاپ شمسه/ تذهیب/ خوشنویسی کرشمه (عبارت: چشم به راه بهار، سلام بر عشق)
جلد پشت: مقوای اشتنباخ، یک تکه
تعداد و نوع برگه: ۶۰ برگ کاغذ کرافت ۱۰۵ گرمی بدون خط

قیمت دفتر با مشخصات بالا ۱۴۰۰۰۰ تومان است

دفتر ایده و هدف با جلد مقوایی، قطع پالتویی ایستاده، ابعاد جلد: ۱۰٫۵× ۲۰٫۵ سانت
جلد رو: مقوای اشتنباخ، دوتکه با چاپ گل بابونه/ شکوفه به/گل صد برگ/ گل فراموشم مکن/گل رز/ فانوس/ نقشه جهان سبز/نمای جهان/ کلید/کلید موفقیت/قاب رز/ قاب مروارید رز/ موفقیت و نمونه های بیشتر که عکس و جزئیات بیشتر را میتونانید در بخش دفترهای ایده و هدف ببینید.
جلد پشت: مقوای اشتنباخ، یک تکه
تعداد و نوع برگه: ۲۰ برگ کاغذ کرافت ۱۰۵ گرمی مناسب برای ۳۵ ایده یا هدف

قیمت دفتر با مشخصات بالا ۱۰۰۰۰۰ تومان است

ست رومیزی چرم مدیران

جلد کتاب چرم رقعی/ وزیری (بلندای کتاب تا ۱۶ سانتیمتر) تا ضخامت ۸۰۰ صفحه قیمت: ۳۸۵۰۰۰ تومان
زیر دستی چرم اندازه ۳۹ در ۲۸ سانتی متر قیمت: ۳۵۲۰۰۰ تومان
کارتابل مناسب برگه آ۴ با ۱۵ برگ و کاور چرمی قیمت: ۸۰۸۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت جیبی چرم  دوردوزی اندازه آ۷ قیمت: ۷۷۰۰۰ تومان
دفتر برنامه ریزی روزانه با کاور چرم اندازه ۲۱ در ۱۱ سانتیمتر با مغزی اضافه قیمت: ۳۳۶۰۰۰ تومان
تقویم جیبی ماهانه با جلد چرم اندازه ۹ در ۱۵ سانتیمتر قیمت: ۱۳۲۰۰۰ تومان
پوشه چرم اندازه آ۴ قیمت: ۶۶۰۰۰۰ تومان
تقویم رومیزی با پایه چوب قیمت: ۲۲۶۰۰۰ تومان
جاقلمی و برگه یاداشت چرم(با ۲۰۰ برگ یاداشت اضافه) قیمت: ۳۰۳۰۰۰ تومان

عکس و جزئیات بیشتر را در ست رومیزی مدیران ببینید

 

دفتر برنامه ریزی قطع پالتویی با کاور پارچه ای

دفتر برنامه ریزی روزانه با کاور پارچه ای اندازه ۲۰٫۵ در ۱۰ سانتیمتر با مغزی اضافه مناسب برای برنامه ریزی روزانه در یکسال

قیمت یک کاور پارچه ای ۴۵۰۰۰ تومان
هر مغزی ۳ ماهه: ۱۲۸۰۰۰ تومان

هر مغزی ۴ ماهه: ۱۵۰۰۰۰ تومان

 هر مغزی ۶ ماهه: ۲۰۸۰۰۰ تومان