تهران، خیابان دکتر شریعتی، دو راهی قلهک، خیابان شهید بصیری، نبش کوچه‌ی باغ بانک، پلاک ۲۲

کد پستی: ۱۹۴۹۶۴۴۶۱۱
تلفن: ۷۲۹۲ ۲۲۶۴ ۲۱ ۹۸+
موبایل: ۵۷۹ ۱۳۱۳ ۹۳۹ ۹۸+

ایمیل: Siraa.crafts@gmail.com

ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ عصر