دفتر بله برون ، عقد و عروسی

دفتر بله برون ، یادبود مراسم عقد و عروسی به طور خاص و بر اساس نظر شما و به صورت دست ساز آماده می‌شود.
برای یکی از مهم‌ترین مراسم و رویدادهای ویژه زندگی تان، دفتر یادبودی خاص نیز لازم است.
این نکته برای مهمانان شما بسیار اثرگذار و به یادماندنی خواهد بود.

جداکننده بخش‌ها
دفتر بله برون پاپیون حریر غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷× ۲۱.۷ سانت
جلد رو: پارچه‌ای (پاپیون از حریر گلدوزی شده روی مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه |ابردار|
جلد پشت: پارچه ای |مخمل نباتی | ابردار| یک تکه
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو
قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان
جداکننده بخش‌ها
دفتر بله برون حریر کامل غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷× ۲۱.۷ سانت
جلد روو پشت: پارچه‌ای (حریر طرحداریک تکه روی مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه |ابردار|
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو

قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان

جداکننده بخش‌ها
دفتر بله برون پاپیون حریر غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷×۱۵.۵ سانت
جلد رو: پارچه‌ای (پاپیون از حریر گلدوزی شده روی مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه |ابردار|
جلد پشت: پارچه ای |مخمل نباتی | ابردار| یک تکه
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو
قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان
جداکننده بخش‌ها
دفتر بله برون حریر کامل غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷×۱۵.۵ سانت
جلد روو پشت: پارچه‌ای (حریر طرحداریک تکه روی مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه |ابردار|
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو

قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان

جداکننده بخش‌ها
دفتر بله برون حریر دو تکه غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷×۱۵.۵ سانت
جلد رو: پارچه‌ای (حریر دو تکه روی مخمل نباتی / یاسی)|بردار|
جلد پشت: پارچه‌ای مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه|بردار|
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو

قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان

جداکننده بخش‌ها
دفتر بله برون تور و ربان غیر سفارشی ابعاد جلد: ۲۱.۷×۱۵.۵ سانت
جلد رو: پارچه‌ای (تور و ربان روی مخمل دو رنگ نباتی / یاسی)|بردار|
جلد پشت: پارچه‌ای مخمل نباتی / یاسی)|یک تکه|بردار|
طرح برگه: متن بله برون سیرا بدون تغییرات
پلاک چوبی:حک خوشنویسی “از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند” روی چوب داخل جلد رو

قیمت دفتر ۸ برگ کرافت ۱۰۵ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان
قیمت دفتر ۸ برگ اشتنباخ ۱۶۰ گرمی [در حال بروزرسانی] تومان

جداکننده بخش‌ها
دفتر مراسم با پاپیون پروانه
دفتر مراسم با حریر پروانه
دفتر مراسم با حریر شکوفه و کاشی قلب
دفتر مراسم با پاپیون حریر خالدار
دفتر مراسم بله برون ، عقد و عروسی
دفتر مراسم با طراحی برگه ویژه
نمونه برگه های دفتر بله برون، اندازه برگه ۲۱در۲۱ سانتی متر
دفتر بله برون، عقد و عروسی، اندازه آ۵ افقی
دفتر مراسم عروسی، اندازه آ۵ ایستاده

توضیحاتی در مورد این دست ساخته

این دفتر یادبود برای موضوع مورد نظر شما و بر اساس نظر و سلیقه شما ویژه سازی می‌شود.
شما می‌توانید، قطع، نوع جلد و ترکیب‌بندی آن، نوع و تعداد برگه‌های دفتر و همچنین متن و محتوایی که مد نظر دارید را به دلخواه خود طراحی یا انتخاب کنید.

۞ برای این که بدانید چه گزینه هایی را در دفتر سفارشی خود می‌توانید ویژه‌سازی کنید، لطفا این صفحه را نیز ببینید.
دفتر یادبود دست ساز سیرا عموما برای این رویدادها و مراسم سفارش داده می‌شوند: مراسم عقد و عروسی، بله برون، نامزدی، ولیمه، جشن ها و مهمانی های شخصی و …
۞ برای دیدن محصولات مشابه، لطفا صفحه دفتر خاطرات و یادگاری، دفتر یادبود، دفتر جلد چوب و دفتر چرمی را نیز مشاهده فرمایید.
برای سفارش این دست‌ساخته، از طریق تلگرام یا ایمیل با ما در تماس باشید.